Projektowanie stron Połaniec

Świętokrzyskie

Projektowanie stron dobrych ze standardem WCAG 2.1 – dla kogo jest to podstawowe? Projektowanie stron dobrych ze standardem WCAG 2.1 dla podmiotów publicznych to usługa na którą warto się zdecydować nie jedynie ze z powodu tych przepisów. Dla postaci z niepełnosprawnościami otaczający świat jest idealny barier. Czasem te bariery można z trudem, ale pokonać, inne dodatkowo są nie do zdobycia. Projektowanie stron Staszów

Projektowanie stron Staszów

Robiło się, że tylko w rzeczywistym świecie tak jest, ale wyraża się, że jeszcze w niniejszym świecie wirtualnym niepełnosprawni napotykają wiele barier, których wzięcie na domową rękę daje się niemożliwe. Wykluczenie cyfrowe stawało się dla ilości osób niepełnosprawnych faktem. Brak dostępu do stron, portali czy aplikacji sprawia, że większość treści, usług z których niepełnosprawni mogliby korzystać, są dla nich naturalne. Aby zwolnić ze świata wirtualnego przynajmniej część barier, konsorcjum W3C w którego skład wchodzą przedstawiciele największych korporacji połączonych z częścią IT oraz naukowcy, opracowali wytyczne zwane jako WCAG – wytyczne dostępności stron internetowych. Obecnie obowiązują standardy WCAG 2.1 – jakie są skierowane do wszelkich twórców oraz administratorów stron internetowych oraz aplikacji mobilnych, a szczególnie podmiotów publicznych. To tak na nich spoczywa obowiązek projektowanie stron dobrych ze standardem WCAG 2.1. Projektowanie stron Staszów

Projektowanie stron dobrych ze standardem WCAG 2.1 w świetle prawa

Już standard WCAG 2.0, jaki stał wydrukowany w roku 2008 został zauważony przez polityków, często w Europie. W Polsce, na podstawie tych zasad w roku 2012 zostało wydane rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów społecznych i zmiany wiedzy w budów internetowej i minimalnych wymagań dla systemów informatycznych. Zatem istniał szeroki krok w obrotu bycia stron internetowych przez podmioty publiczne, w taki postępowanie, żeby były one dostępne dla wszystkich uczestników w ostatnim oraz dla pań niepełnosprawnych. W cztery lata później Parlament Europy uchwalił Dyrektywę 2016/2102 w historii dostępności stron internetowych oraz mobilnych aplikacji podmiotów sektora publicznego. Ta Dyrektywa również korzystała na zaprojektowanych w roku 2008 zaleceń WCAG 2.0. WCAG 2.0 to dwanaście założeń, jakie wymagają spełnić twórcy stron internetowych, żeby były tanie zarówno dla pań niepełnosprawnych. Co jest niesamowicie istotne, te zalecenia zwracają się nie jedynie do stron internetowych lecz też do wszelkich treści, jakie są tanie w budów. Opublikowana w 2016 roku Dyrektywa została uaktualniona po opublikowaniu kolejnej wersji wytycznych dostępności stron internetowych WCAG 2.1. Zasady też stanowiły zwiększeniem WCAG 2.0 i trzymały między innymi i aplikacje mobilne. Na zasadzie Dyrektywy państwa członkowskie dostosowały swoje przepisy prawne. W Polsce w roku 2019 uchwalono Ustawę o dostępności stron internetowych oraz aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019 poz. 848) Na podstawie tych przepisów podmioty publiczne musiały być strony zgodne z podstawowym prawem na okresie AA, a właściwy minister miał pieczę i dbał projektowanie stron dobrych ze standardem WCAG 2.1. Projektowanie stron Staszów

Projektowanie stron dobrych ze standardem WCAG 2.1, czy uaktualnienie już istniejących?

Razem z ważnymi przepisami podmioty publiczne mają cel dostosowania swoich cech oraz aplikacji do zapisów Ustawy o dostępie do stron internetowych oraz aplikacji mobilnych podmiotów widocznych na okresie optymalnym wskazanym na AA. Pociąga to zbyt sobą konieczność spełnienia pięćdziesięciu warunków. Dostosowanie części do standardów WCAH 2.1 nie jest sprawą prostą. Wymaga stworzenia przez specjalistów audytu, który odpowie jakie problemy stwarza strona, niespełniająca warunków narzuconych podmiotom publicznym. Prace badawcze, a wtedy naprawcze i kontrolne mogą zająć bardzo wiele czasu, a dodatkowo finansów. Pisanie i projektowanie stron dobrych ze standardem WCAG 2.1 daje się rozwiązaniem korzystniejszym, przecież nie można stwierdzić, że jest niskie. Programista powinien podczas procesu projektowania stron internetowych lub aplikacji mobilnych wybierać takie elementy, jakie będą zgodne z Regulacją oraz wytycznymi. Trzeba przyznać, że robienie stron internetowych spełniających WCAG 2.1 nie wymaga istnieć przyjemniejsze od tworzenia stron niespełniających takich wymagań. Wielką zaletą strony dostępnej dla pań głuchych jest to, że potrafią przybyć do bardzo wyższej liczby klientów. Projektowanie stron Staszów

zobacz również Projektowanie stron zgodnych ze standardem WCAG 2.1 – dla kogo jest to obowiązkowe?

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments